Vỏ Thông

Vỏ Thông KIWI New Zealand

Vỏ Thông Kiwi New Zealand là một loại vỏ thông Mềm , sạch, phân loại đồng đều và thích hợp để trồng lan và các loại cây biểu sinh khác. Được xuất khẩu trên toàn thế giới, nó được nhiều người trồng lan hàng đầu …

Vỏ Thông LENSLI Hà Lan

Chất nền hoàn chỉnh cho mọi người trồng trồng lan. Trong những năm gần đây, đã có nhiều phát triển trong việc trồng lan, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về các hỗn hợp chất nền chuyên dụng. Giờ đây, điều quan …