Đá Bọt Pumice Turkey 7 – 15 mm

Đá bọt pumice Turkey 7 – 15 mm là một loại đá núi lửa có khả năng thoát nước cao và sục khí được sử dụng làm môi trường trồng trong chậu cho hoa lan Cymbidium. Nó cung cấp khoáng chất và thoát nước cho hoa lan. Nó cũng có thể được trộn vào đất để cung cấp thoát nước và khoáng chất tốt hơn. Có thể được sử dụng như một thay đồ hàng đầu cho hồ cạn / chậu cây trong nhà thu nhỏ của bạn. Màu sẽ trắng sáng khi ướt.

Vietnam Like

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *